Eriksmåla Ranch

Historien bakom

Sedan 1901

Vår historia 

Gården Eriksmåla Ranch, i sin ursprungliga form, har varit aktiv som jordbruk sedan 1900-talets början. Idag drivs gården av far och son, Jörgen och Erik. Erik är femte generationen och sedan han tog över gården drivs den som ett aktiebolag som även omfattar skogsförvaltning och certifierad klövvård.

Fram till 1982 bedrevs mjölkproduktion, men sedan Jörgen tog över 1985 har köttproduktion varit fokus. I gårdens moderna lösdrifts-stall finns idag 35 dikor plus föryngring, vilket brukar innebära ca 70 djur sommartid. Korna kalvar Januari-April och kalvarna får gå med kon till och med Oktober. Under hela den tiden betar djuren gräs på marker med höga naturvärden i totalt 6 olika byar. De håller nu landskapen öppna där det för bara några år sedan på många håll började växa igen med sly och skog.

Vår ambition är att bedriva gården som ett regenerativt jordbruk. Ett relativt nytt begrepp inom lantbruk som i korthet handlar om att inte förbruka våra jordar och ge tillbaka det vi tar från jorden. I denna strävan har Jörgen sedan ett par år börjat med biodling på hobbynivå. Bina gör skapar ett ovärderligt värde för den biologiska mångfalden. Utöver biodling finns även ett mobilt hönshus som förflyttas runt på betesmarker för att gödsla samtidigt som hönsen äter det som marken ger när den är levande. 

Vårt största fokus på gården är god djuromsorg. Det är vår tro att friska och välmående djur ger bra resultat i form av kött-kvalitét. Men framförallt lyckliga kor.

Kontakt

info@eriksmalaranch.se

+46705825840

Eriksmåla 112
365 94 Skruv