Våra tjänster

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster för att skapa en välmående besättning. Erik är certifierad klövverkare och tar uppdrag över större delen av södra Sverige. Han tog klövvårds-examen uppe i Skara 2018 och har sedan dess varit verksam som certifierad klövvårdare. Klövvård bedrivs parallellt med den egna gården i Eriksmåla. Glöden i arbetet är att kornas hälsa ska vara på topp och vi vet genom egna erfarenheter från den egna besättningen att korrekt klövverkning är av största vikt för detta ändamål. Välmående kor ger en hållbarare köttproduktion och högre kvalitet i alla led.

Certifierad klövvård

Erik utför en individanpassad samt certifierad klövvård. Verkningstillfällen går att designa helt efter kundens behov.

Klippning av slakttjurar

Att klippa slakttjurar kan både vara farligt och jobbigt. Men med rätt utrusning så elimineras de farliga momenten.

Tvättning av stallar

Att tvätta stallet 1 gång om året reducerar kraftigt uppkomsten av sjukdomar.

Kontakt

info@eriksmalaranch.se

+46705825840

Eriksmåla 112
365 94 Skruv