Klövverkning

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster för att skapa en välmående besättning. Erik är certifierad klövverkare och tar uppdrag över större delen av södra Sverige. Han tog klövvårds-examen uppe i Skara 2018 och har sedan dess varit verksam som certifierad klövvårdare. Klövvård bedrivs parallellt med den egna gården i Eriksmåla. Glöden i arbetet är att kornas hälsa ska vara på topp och vi vet genom egna erfarenheter från den egna besättningen att korrekt klövverkning är av största vikt för detta ändamål. Välmående kor ger en hållbarare köttproduktion och högre kvalitet i alla led.

Tjänster


Certifierad Klövvård

Erik utför en individanpassad samt certifierad klövvård. Verkningstillfällen går att designa helt efter kundens behov.


Klippning av slaktjurar

Att klippa slakttjurar kan både vara farligt och jobbigt. Men med rätt utrusning så elimineras de farliga momenten.


Tvättning av stallar

Att tvätta stallet 1 gång om året reducerar kraftigt uppkomsten av sjukdomar.


Vår identitet

Tillgänglighet – Hela vägen

Erik är anträffbar alla dygnets timmar. Som lantbrukare vet han vad det innebär när man är i behov av hjälp.

Kvalité – Hela vägen

Att hålla hög kvalité på sitt arbete är en självklarhet. Kvalité innefattar inte bara tjänsten vi utför, utan också kundbemötande och efterkontroll.

Kundgaranti – Hela vägen

Jag vill ge dig som kund en känsla av trygghet. Jag står alltid bakom dig som kund hela vägen.

Låter detta intressant?

Tveka inte att höra av er på mejl eller telefon. 

Kontakt

info@eriksmalaranch.se

070-5825840

Eriksmåla 112
365 94 Skruv